Banys

La nostra línia de plats de dutxa

Escull el disseny que més s’ajusti al teu estil

Més informació: Garantia i manteniment

Serie Jandry

Jandry el plat de dutxa Jandry té un disseny minimalista i actual. Malgrat la seva senzillesa, és altament eficaç. El model Jandry es compon d’una única peça massissa, amb els quatre costats lleugerament inclinats cap al desguàs.

Jandry es fabrica a mida amb una àmplia gamma de materials i colors, amb un únic acabat: envellit suau.

Acabats disponibles: +informació

Basic Series, Nature Series, Quartz Series

Jandry +

Personalitza el teu Jandry. Per tal que tinguis tot el bany amb el mateix estil, disposem de tots els complements per tal que puguis tenir el teu bany complet. Peces de vestuari, paviments i aplacats de paret, talls especials, pestanyes de fibra antihumitat, faldons per a plats i vestuaris aixecats, formes especials, desguassos personalitzats i materials especials. Demana’ns el teu pressupost.

Més informació: Garantia i manteniment

Serie Smar

Presentem el nou plat de dutxa Smar.

Tècnic i ecològic. El seu disseny permet utilitzar els porcellànics d’última generació, oferint unes característiques úniques.

Natural / Resistent al desgast / Lleuger / Superfície higiènica / Resistent a altes temperatures / Resistent a qualsevol producte de neteja / Respectuós amb el medi ambient.

Smar es fabrica amb porcellànic i està disponible en dos acabats: setinat i riverwashed (buixardat suau).

Materials disponibles:+informació

Basic Series, Nature Series, Quartz Series

Smar +

Personalitza el teu Smar: Per tal que tinguis tot el bany amb el mateix estil, disposem de tots els complements per tal que puguis tenir el teu bany complet. Peces de vestuari, paviments i aplacats de paret, talls especials, pestanyes de fibra antihumitat, faldons per a plats i vestuaris aixecats, formes especials, desguassos personalitzats i materials especials. Demana’ns el teu pressupost.

Més informació: Garantia i manteniment

Serie Pendent

Pendent és un model de línies senzilles i avantguardistes.

El plat de dutxa Pendent es compon de dues superfícies lleugerament inclinades i superposades. La peça superior és practicable i té la doble funció d’ocultar el desguàs i permetre l’accés al mateix de forma còmoda.

 Es fabrica a mida amb els materials i textures més innovadores. Acabats: flamejat, setinat, envellit i rústic.

Materials disponibles:+informació

Basic Series, Neo Series, Nature Series, Quartz Series

Pendent +

Personalitza el teu Pendent: Per tal que tinguis tot el bany amb el mateix estil, disposem de tots els complements per tal que puguis tenir el teu bany complet. Peces de vestuari, paviments i aplacats de paret, talls especials, pestanyes de fibra antihumitat, faldons per a plats i vestuaris aixecats, formes especials, desguassos personalitzats i materials especials. Demana’ns el teu pressupost.

Més informació: Garantia i manteniment

Serie Premier

El plat de dutxa Premier és un dels productes més flexibles de Terranea, es fabrica a mida amb la forma i les dimensions necessàries per encaixar a qualsevol espai.

Les característiques ranures del Premier ofereixen una total seguretat antilliscant, fins i tot en acabats polits.

Es pot fabricar en tots els materials i acabats possibles –polit, setinat, envellit i flamejat–, adaptant-se a ambients de tots els estils.

Materials disponibles: +informació

Basic Series, Neo Series, Nature Series, Quartz Series

Premier +

Personalitza el teu Pendent: Per tal que tinguis tot el bany amb el mateix estil, disposem de tots els complements per tal que puguis tenir el teu bany complet. Peces de vestuari, paviments i aplacats de paret, talls especials, pestanyes de fibra antihumitat, faldons per a plats i vestuaris aixecats, formes especials, desguassos personalitzats i materials especials. Demana’ns el teu pressupost.

Inspira’t amb els nostres projectes

Acabats disponibles:

Bàsic Series

Neo Series

Nature Series

Quartz Series

Garantia i manteniment:

 Els nostres plats de dutxa compten amb un tractament antibacterià i antilliscant (classe C3).

Tots els plats de dutxa tenen una garantia de 2 anys contra defectes de fabricació segons els criteris establerts per la llei.

La garantia exclou desperfectes causats pel mal ús, per mala instal·lació, per la utilització d’agents netejadors abrasius o per la falta de manteniment.

Preguem revisin la mercaderia al seu lliurament i facin constar qualsevol anomalia en l’albarà de lliurament del transportista. No s’acceptaran reclamacions passades les 24 hores des de la recepció.

 

INSTAL·LACIÓ

Quan s’instal·li el plat cal respectar els nivells per a un correcte desallotjament de l’aigua.

La base on s’instal·larà el plat de dutxa ha de ser totalment plana i sense buits.

Abans de falcar el plat comprovi que està correcte i no té cap defecte, ja que l’empresa no respondrà de cap plat ja instal·lat en obra. Si el plat està defectuós l’empresa només es farà càrrec d’un altre plat idèntic al que està malmès i mai respondrà d’obres ni canvis d’instal·lació.

 

NETEJA

La neteja del plat s’efectuarà sempre amb una esponja o un drap humit i sabó. No fregar amb fregalls durs o metàl·lics. No utilitzar mai àcids ni materials corrosius ja que es podria DAAR la peça. El plat es pot netejar amb limpiabaños encara que no és recomanable aplicar directe i deixar-lo actuar durant un llarg període de temps, si s’utilitza lleixiu diluir amb aigua aplicar i aclarir ràpidament.

Durant la instal·lació es recomana cobrir-la amb un plàstic per evitar en la mesura possible la caiguda de ciment o similars que resultessin difícils de treure.