Piques a mida

Fabriquem les piques a mida

Els taulells de cuina són un element essencial en la decoració d’una cuina.
Les nostres taulells estan elaborades amb els millors materials emprats actualment, per la seva qualitat, resistència i bellesa.

Destaquem:

  • Escales, paviments i aplacats
  • Xemeneies i barbacoes
  • Art funerari i làpides
  • Treballs i picapedrer i artesania
  • Obra pública

Inspira’t amb els nostres projectes